sexta-feira, novembro 02, 2012

Hino Órfico 7: Estrelas

Ἄστρων, θυμίαμα ἀρώματα.


Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι
εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ[ν]ούς.
Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης,
ἐγκυκλίοις δίναισι † περιθρόνια κυκλέοντες.
ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, (5)
μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες,
θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν,
ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγκτοι,
οὐράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς,
αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον, (10)
μαρμαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε·
ἔλθετ' ἐπ' εὐιέρου τελετῆς πολυΐστορας ἄθλους
ἐσθλὸν ἐπ' εὐδόξοις ἔργοις δρόμον ἐκτελέοντες.

Estrelas, fumigação: ervas aromáticas.

O sacro esplendor das Estrelas celestes eu convoco,
evocando  numes puros com sacratíssima voz.
Estrelas celestes, prole amável da Noite [Nyx] negra,
que em cíclicos turbilhões revolvem em volta dos astros,
Brilhantes, flâmeas, sempre as genetrizes de tudo, (5)
fatídicas, revelam os signos de toda a sina
e regem as sendas divinas dos homens mortais.
Perscrutando sete lúcidos planetas, errantes aéreas,
celestes e terrestres, correndo como fogo, eternas e indestrutíveis,
irradiando sempre o véu tenebral da noite,  (10)
cintilam coruscantes e são benévolas na noite!
Vinde aos eruditos lavores deste sacratíssimo rito,
concluindo vosso nobre percurso em  obras célebres.

[Tradução: Rafael Brunhara]

quinta-feira, novembro 01, 2012

Hino Órfico 6: Primogênito [Protógono]

Πρωτογόνου, θυμίαμα σμύρναν.


Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, μέγαν, αἰθερόπλαγκτον,
ὠιογενῆ, χρυσέαισιν ἀγαλλόμενον πτερύγεσσι,
ταυροβόαν, γένεσιν μακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων,
σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ἠρικεπαῖον,
ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παμφαὲς ἔρνος, (5)
ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπημαύρωσας ὁμίχλην
πάντη δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσμον
λαμπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν, ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω
ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον.
ἀλλά, μάκαρ, πολύμητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς (10)
ἐς τελετὴν ἁγίαν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις.

Do Primogênito [Protógono], fumigação: mirra.

O Primogênito [Protógono] eu chamo, biforme, ingente, errante etéreo,
ovogênito, que se ufana de suas asas de ouro,
de táureo clamor, gênese de venturosos e mortais homens,
sêmen inolvidável, de muitos rituais, Deus Vernal [Ericepeu],
inefável, silvante oculto, rebento radiante,
que desturva dos olhos a névoa sombria
e ao bater as asas por toda a parte com ímpeto através do cosmo
trazes a brilhante pura luz. Por isso invoco-te como Luminar [Fanes],
Priapo soberano e Brilhante [Antauges] de olhos vivos.
Eia, venturoso de muitos planos, de muitas sementes, vem jubiloso
para os iniciados em consagrado rito muito iriado.

[Tradução: Rafael Brunhara]

quarta-feira, outubro 31, 2012

Hino Órfico 5: Éter

Αἰθέρος, θυμίαμα κρόκον.


Ὦ Διὸς ὑψιμέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές,
ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε μέρισμα,
πανδαμάτωρ, πυρίπνου, πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσμα,
ὑψιφανὴς Αἰθήρ, κόσμου στοιχεῖον ἄριστον,
ἀγλαὸν ὦ βλάστημα, σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, (5)
κικλήσκων λίτομαί σε κεκραμένον εὔδιον εἶναι.


Do Éter, fumigação: açafrão

Ó alto teto de Zeus,com eterna força indestrutível,
parte das estrelas, do sol e da lua,
a tudo subjuga, ignívomo, uma centelha em todos os seres,
altivisível Éter, melhor elemento do cosmo;
ó rebento esplêndido, luzidio, fulgente d'estrelas, (5)
invoco-te e suplico que sejas temperado e sereno.

[Tradução: Rafael Brunhara]

Hino Órfico 4: Céu [Urano]


Οὐρανοῦ, θυμίαμα λίβανον.


Οὐρανὲ παγγενέτωρ, κόσμου μέρος αἰὲν ἀτειρές,
πρεσβυγένεθλ', ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή,
κόσμε πατήρ, σφαιρηδὸν ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν,
οἶκε θεῶν μακάρων, ῥόμβου δίναισιν ὁδεύων,
οὐράνιος χθόνιός τε φύλαξ πάντων περιβληθείς, (5)
ἐν στέρνοισιν ἔχων φύσεως ἄτλητον ἀνάγκην,
κυανόχρως, ἀδάμαστε, παναίολε, αἰολόμορφε,
πανδερκές, Κρονότεκνε, μάκαρ, πανυπέρτατε δαῖμον,
κλῦθ' ἐπάγων ζωὴν ὁσίαν μύστηι νεοφάντηι.


Do Céu [Urano], Fumigação: Incenso.

Céu [Urano] Pai de todos, eterna parte indestrutível do cosmo,
primevo, princípio de tudo, fim de tudo,
Pai cósmico, envolvente sobre a terra como um globo,
ó lar dos venturosos deuses, movendo-se em rugentes turbilhões*,
celeste e terrestre guardião, que a tudo cerca,
e tem no peito a insofrível constrição da natureza,
de pele escura, indomável,todo mutável, mutante forma,
onividente, pai de Cronos, venturoso, supremo nume,
ouve-me, trazendo a consagrada vida ao neófito nos mistérios.


*Literamente, "Nos turbilhões do rombo". O rombo (ῥόμβος, lat.rhombus) era um instrumento musical antigo, utilizado durante os Mistérios. Consiste de um disco que ressoava (daí "rugente") ao girar em volta de uma corda.

[Tradução: Rafael Brunhara]

Hino Órfico 3: Noite [Nyx]


Νυκτός, θυμίαμα δαλούς.


Νύκτα θεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.
{Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Κύπριν καλέσωμεν}
κλῦθι, μάκαιρα θεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγής,
ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ ἠρεμίηι πολυύπνωι,
εὐφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μῆτερ ὀνείρων,  (5)
ληθομέριμν' † ἀγαθή τε † πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα,
ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιππε, † νυχαυγής,
ἡμιτελής, χθονία ἠδ' οὐρανία πάλιν αὐτή,
ἐγκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν ἠεροφοίτοις,
ἣ φάος ἐκπέμπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις  (10)
εἰς Ἀίδην· δεινὴ γὰρ ἀνάγκη πάντα κρατύνει.
νῦν σε, μάκαιρα, καλῶ, πολυόλβιε, πᾶσι ποθεινή,
εὐάντητε, κλύουσα ἱκετηρίδα φωνὴν
ἔλθοις εὐμενέουσα, φόβους δ' ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς.


Da Noite [Nyx], fumigação:  tições em chamas.

Noite [Nyx], genetriz dos deuses e dos homens, cantarei.
{Noite é a  gênese de tudo: também vamos chamá-la de Cípris}
Ouve, venturosa deusa, de cintilar sombrio, fulgente d'estrelas,
que se agrada no repouso e na quietude repleta de sono;
prudente, encantadora, vígil amiga, mãe do sonhar,
oblívio das preocupações, boa, que tem o conforto das penas,
dadora do sono, amor de todos, condutora de corcéis, que cintila na noite,
Incompleta, tu mesma: ora subterrânea, ora outra vez celeste.
Cíclica, dançante enquanto persegue as errantes aéreas
que espalha a luz pelos ínferos e outra vez foges
para o Hades: pois és terrível necessidade que em tudo impera!
Agora, venturosa, chamo-te, multiafortunada, desejada de todos,
acessível, atendendo a minha súplice voz
prouvera venhas benfazeja e afaste os  temores que cintilam na noite.

[Tradução de Rafael Brunhara]

Hino Órfico 2: Pórtica [Prothyraia]

Προθυραίας, θυμίαμα στύρακα.

Κλῦθί μοι, ὦ πολύσεμνε θεά, πολυώνυμε δαῖμον,
ὠδίνων ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα πρόσοψι,
θηλειῶν σώτειρα μόνη, φιλόπαις, ἀγανόφρον,
ὠκυλόχεια, παροῦσα νέαις θνητῶν, Προθυραία,
κλειδοῦχ', εὐάντητε, φιλοτρόφε, πᾶσι προσηνής, (5)
ἣ κατέχεις οἴκους πάντων θαλίαις τε γέγηθας,
λυσίζων', ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι,
συμπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίηισι γέγηθας,
Εἰλείθυια, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις·
μούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ψυχῆς ἀνάπαυμα· (10)
ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήμονές εἰσιν ἀνῖαι,
Ἄρτεμις Εἰλείθυια, † καὶ ἡ † σεμνή, Προθυραία.
κλῦθι, μάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα
καὶ σῶζ', ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων.


Prothyraia,  fumigação: estoraque

Ouve-me, ó deusa multi-insigne, nume de muitos nomes,
auxíliadora dos trabalhos de parto, doce visão às puérperas;
salvadora das mulheres, só tu  que amas as crianças;  afável,
rápida parteira, presente ao lado das jovens mortais, Pórtica [Prothyraia],
detentora das chaves, acessível, que ama nutrir, gentil a todos,   (5)
tu, que reges os lares de todos e rejubila-te nas festividades,
invisível assistente das mulheres em parto, mas visível em todos os feitos;
Ilítia, libertadora de penas para as que estão em terríveis necessidades!
Só por ti chamam as puérperas, ó conforto das almas,
Pois em ti está o fim e o alívio das dores do parto,               (10)
Ártemis Ilítia † e  † insigne, Pórtica [Prothyraia]!,
Ouve-me, venturosa, dá-me a geração sendo tu auxiliadora,
e salva-me, pois és por natureza a salvadora de todas sem exceção.

[Tradução de Rafael Brunhara]

terça-feira, outubro 30, 2012

Hino Órfico 1: Hécate


Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χθονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν, (5)
θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῶι. (10)

Enódia Hécate celebro, Trívia, amável,
celeste, terrestre e marinha, de cróceo véu,
tumular, celebrando baqueus entre almas de mortos,
Filha de Perses,  amiga do ermo, que se ufana com cervos, 
noturnal, protetora dos cães, rainha inflexível, (5)
do frêmito feral, sem armas, de forma incombatível,
pastora de touros, soberana detentora das chaves de todo o cosmo,
hegêmone, ninfa, nutriz de jovens, andarilha das montanhas.
Suplico, donzela, que compareças aos consagrados ritos,
benfazeja ao boiadeiro e sempre com um grato coração. (10)

[Tradução: Rafael Brunhara]

Hinos Órficos (1): Orfeu a Museu

Εὐτυχῶς χρῶ, ἑταῖρε.

Μάνθανε δή, Μουσαῖε, θυηπολίην περισέμνην,
εὐχήν, ἣ δή τοι προφερεστέρη ἐστὶν ἁπασέων.
Ζεῦ βασιλεῦ καὶ Γαῖα καὶ οὐράνιαι φλόγες ἁγναὶ
Ἠελίου, Μήνης θ' ἱερὸν σέλας Ἄστρα τε πάντα·
καὶ σύ, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαῖτα, (5)
Φερσεφόνη θ' ἁγνὴ Δημήτηρ τ' ἀγλαόκαρπε
Ἄρτεμί <τ'> ἰοχέαιρα, κόρη, καὶ ἤιε Φοῖβε,
ὃς Δελφῶν ναίεις ἱερὸν πέδον· ὅς τε μεγίστας
τιμὰς ἐν μακάρεσσιν ἔχεις, Διόνυσε χορευτά·
Ἆρές τ' ὀμβριμόθυμε καὶ Ἡφαίστου μένος ἁγνὸν (10)
ἀφρογενής τε θεά, μεγαλώνυμα δῶρα λαχοῦσα·
καὶ σύ, καταχθονίων βασιλεῦ, μέγ' ὑπείροχε δαῖμον,
Ἥβη τ' Εἰλείθυια καὶ Ἡρακλέος μένος ἠύ·
καὶ τὸ Δικαιοσύνης τε καὶ Εὐσεβίης μέγ' ὄνειαρ
κικλήσκω Νύμφας τε κλυτὰς καὶ Πᾶνα μέγιστον (15)
Ἥρην τ', αἰγιόχοιο Διὸς θαλερὴν παράκοιτιν·
Μνημοσύνην τ' ἐρατὴν Μούσας τ' ἐπικέκλομαι ἁγνὰς
ἐννέα καὶ Χάριτάς τε καὶ Ὥρας ἠδ' Ἐνιαυτὸν
Λητώ τ' εὐπλόκαμον, Θείην σεμνήν τε Διώνην
Κουρῆτάς τ' ἐνόπλους Κορύβαντάς τ' ἠδὲ Καβείρους (20)
καὶ μεγάλους Σωτῆρας ὁμοῦ, Διὸς ἄφθιτα τέκνα,
Ἰδαίους τε θεοὺς ἠδ' ἄγγελον Οὐρανιώνων,
Ἑρμείαν κήρυκα, Θέμιν θ', ἱεροσκόπον ἀνδρῶν,
Νύκτα τε πρεσβίστην καλέω καὶ φωσφόρον Ἦμαρ,
Πίστιν τ' ἠδὲ Δίκην καὶ ἀμύμονα Θεσμοδότειραν, (25)
Ῥείαν τ' ἠδὲ Κρόνον καὶ Τηθὺν κυανόπεπλον
Ὠκεανόν τε μέγαν, σύν τ' Ὠκεανοῖο θύγατρας
Ἄτλαντός τε καὶ Αἰῶνος μέγ' ὑπείροχον ἰσχὺν
καὶ Χρόνον ἀέναον καὶ τὸ Στυγὸς ἀγλαὸν ὕδωρ
μειλιχίους τε θεούς, ἀγαθήν τ' ἐπὶ τοῖσι Πρόνοιαν (30)
Δαίμονά τ' ἠγάθεον καὶ Δαίμονα πήμονα θνητῶν,
Δαίμονας οὐρανίους καὶ ἠερίους καὶ ἐνύδρους
καὶ χθονίους καὶ ὑποχθονίους ἠδ' ἐμπυριφοίτους,
καὶ Σεμέλην Βάκχου τε συνευαστῆρας ἅπαντας,
Ἰνὼ Λευκοθέην τε Παλαίμονά τ' ὀλβιοδώτην (35)
Νίκην θ' ἡδυέπειαν ἰδ' Ἀδρήστειαν ἄνασσαν
καὶ βασιλῆα μέγαν Ἀσκληπιὸν ἠπιοδώτην
Παλλάδα τ' ἐγρεμάχην κούρην, Ἀνέμους τε πρόπαντας
καὶ Βροντὰς Κόσμου τε μέρη τετρακίονος αὐδῶ·
Μητέρα τ' ἀθανάτων, Ἄττιν καὶ Μῆνα κικλήσκω (40)
Οὐρανίαν τε θεάν, σύν τ' ἄμβροτον ἁγνὸν Ἄδωνιν
Ἀρχήν τ' ἠδὲ Πέρας – τὸ γὰρ ἔπλετο πᾶσι μέγιστον –
εὐμενέας ἐλθεῖν κεχαρημένον ἦτορ ἔχοντας
τήνδε θυηπολίην ἱερὴν σπονδήν τ' ἐπὶ σεμνήν.


Amigo, usa-o de modo afortunado:

Aprende, Museu, um rito místico mui insigne;
uma prece ,sim, que é superior a todas!
Zeus Rei, e Terra [Gaia] e puras chamas celestes
do Sol [Hélio], sacro esplendor da Lua [Mene] e estrelas todas,
E tu, Poseidon, abraça-terra, de escuros cabelos, (5)
Perséfone e pura Deméter de frutos esplêndidos,
Ártemis sagitária, a donzela, e Febo flechador,
tu, que habitas a sacra planície de Delfos. E tu que maiores
honras possuis entre os venturosos, Dioniso dançador;
Ares de coração brutal, sagrado estrênuo Hefesto, (10)
Deusa nascida da espuma, que obteve dons ilustríssimos.
E tu, rei das profundezas, proeminente grande nume;
Juventude [Hebe] e Ilítia e nobre estrênuo Héracles;
Grandes bens de Retidão [Dikaiosyne] e Piedade [Eusebie]
invoco; e as Ninfas ínclitas, e Pan majestoso, (15)
e Hera, de Zeus Egífero a esposa em flor:
Memória [Mnemosyne]amável e Musas evoco, puras,
as nove, e as Graças [Cárites], as Horas, o Ano;
Leto de belas tranças, divina insigne Dione,
Curetes em armas, Coribantes e Cabiros, (20)
grandes salvadores, imperecível prole de Zeus;
os Deuses do Ida e o mensageiro dos Celestiais,
Hermes arauto; Têmis, arúspice de homens,
Noite [Nyx] reverenda eu chamo, e o lucífero Dia [Emar];
Lealdade[Pístis], Justiça [Dike] e Legisladora [Tesmodótira]íntegra; (25)
Reia e Cronos e Tétis de escuro véu;
O grande Oceano, com suas filhas Oceânides;
proeminente grande força de Atlas, e Éon;
Tempo [Khronos] semprefluente e água esplêndida de Estige [Styx];
propícios Deuses, e em meio a eles, a boa Presciência [Pronoia]. (30)
O Nume sagrado e o Nume hostil aos mortais;
os Numes celestes, os aéreos e os aquáticos;
os da terra, os subterrâneos e os que habitam o fogo;
Sêmele e as companheiras dos Evoés de Baco;
Ino Leucótea, Palaimon dador de fortuna;
Vitória [Nike] de doce voz,soberana Adrasteia; (35)
grande rei Asclépio doador de curas;
Palas que os prélios incita,e todos os Ventos sem exceção,
ao Trovão [Brontes] e parte do quádruplo Cosmo dirijo-me,
E a mãe dos imortais,à Áttis e Men eu invoco;
Deusa Celeste [Urânia], com o puro Adonis imortal; (40)
Princípio [Arkhé] e Fim [Péras] -- o que é mais importante para todos --
para virem benfazejos, com um grato coração
a este sagrado rito místico e libação insigne.


[Tradução de Rafael Brunhara]

domingo, outubro 28, 2012

Angelos Sikelianos


Γιατί βαθιά μου δόξασα

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου,
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή,
νά που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή,
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς,
μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα,
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός,
νά τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα,
λάμπ' η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα,
βρέχει απ' τα βάθη τ' ουρανού και μέσα μου ο καρπός!...

Γιατί δεν είπα: «εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...»
μα «αν είν' η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως...
μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει,
τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός...»
νά που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει,
νά που ο μέγας Θάνατος μου γίνηκε αδερφός!...

BECAUSE I DEEPLY PRAISED

Because i deeply praised and trusted earth
and did not spread my secret wings in flight
but rooted in the stillness all my mind,
the spring again has risen to my thirst,
the dancing spring of life, my own joy's spring.

Because i never questioned how and when
but plunged my thought into each passing hour
as though its boundless goal lay hidden there,
no matter if I live in calm or storm,
the rounded moment shimmers in my mind,
the fruit falls from the sky, falls deep inside me.

Because i did not say: "here life starts, here ends,"
but "days of rain bring on a richer light
and earthquakes give the world a firmer base,
for secret is earth's live creative pulse, "
all fleeting things dissolve away like clouds,
great Death itself has now become my kin.


Η Αυτοκτονία του Aτζεσιβάνο

Μαθητή του ΒούδαAνεπίληπτα επήρε το μαχαίρι
ο Aτζεσιβάνο. K' ήτανε η ψυχή του
την ώρα εκείνη ολάσπρο περιστέρι.
Kι όπως κυλά, από τ' άδυτα του αδύτου
των ουρανών, μες στη νυχτιά έν' αστέρι,
ή, ως πέφτει ανθός μηλιάς με πράο αγέρι,
έτσι απ' τα στήθη πέταξε η πνοή του.

Xαμένοι τέτοιοι θάνατοι δεν πάνε.
Γιατί μονάχα εκείνοι π' αγαπάνε
τη ζωή στη μυστική της πρώτη αξία,
μπορούν και να θερίσουνε μονάχοι
της ύπαρξής τους το μεγάλο αστάχυ,
που γέρνει πια, με θείαν αταραξία!

THE SUICIDE OF ATZESIVANO
Disciple of Budha


Irreproachably Atzesivano
Took up the knife, his soul
at that moment a white dove.
And as a star at night
glides from the sky's inmost sanctuary
for as an apple blossom falls in the gentle breeze,
so his spirit took wing from his breast.

Deaths lik this are not wasted.
Because only those who love life
in its mystical first glory
can reap by themselves
the great harvest of their existence --
spent now -- with a divine tranquility.


Tradução de Edward Kelley e Paul Sherrard.

Fonte: KEELEY, E.; SHERRARD, P.(trad.) Angelos Sikelianos: Selected Poems. Euboea: Denise Harvey Publisher. 1996.

sábado, outubro 13, 2012

Píndaro: 1ºOde Olímpica - A Hierão de Siracusa, Vencedor na Corrida de Carros (Tradução de Jacyntho Lins Brandão)

Excelente a água, e o
ouro inflamado fogo
enquanto esplende
na noite, superior a soberba riqueza.
Se vitórias ressoar
desejas, meu coração,
não mires, além do sol,
de dia, outro mais quente
e brilhante astro, no
céu deserto,
nem disputa melhor que as de
Olímpia proclamaremos.
Daí o famoso hino se ornamenta
com o engenho dos sábios, para celebrar
o filho de Crono vindos ao opulento
e feliz lar de Hierão,


que detém o justo
cetro na frutífera
Sicília, colhendo
o ápice de todas as virtudes.
E gloria-se também
com as primícias dos cantos
com que nos recreamos,
varões amiúde em torno da mesa amiga.
Mas a dória li-
ra do gancho
toma! Se, em algo, de Pisa
e de Ferênico a graça
subjugou-te o intelecto com dulcíssimas reflexões,
quando, junto do Alfeu, lançou o corpo,
não esporeado, no estádio apresentando-se,
e à vitória uniu seu dono,


de Siracusa o cavalei-
ro rei. Brilha-lhe a glória
na insigne co-
lônia do lídio Pelops.
Dele o poderoso sa-
cudidor da terra enamorou-se,
Posseidon, desde que a ele, da pura ba-
cia, retirou Cloto,
com marfim a brilhante espádua adornada.
Ah! muitas as maravilhas. E
talvez dos mortais
a fala ultrapasse o verdadeiro discurso:
entrelaçados com mentiras coloridas
enganam os mitos.


A Graça, que tudo cons-
trói de doce para os mortais,
trazendo hon-
ra, também o incrível maquina crível
ser muitas vezes.
Mas os dias vindouros
testemunhas sapientíssimas.
É ao varão conveniente dizer,
sobre deuses, belezas: me-
nor pois a culpa.
Filho de Tântalo! de ti, ao contrá-
rio dos predecessores, falarei:
quando convidou teu pai para a corretíssima
festa e para a amável Sípilo,
em retribuição aos deuses banquete oferecendo,
então o de brilhante tridente raptou-te,


domado no âmago pelo desejo,
e em áureos cavalos
para a altíssima mora-
da do honradíssimo Zeus te transportou.
Para aí, em tempo posterior,
foi também Ganimedes
com Zeus, para a mesma finalidade.
Como desaparecido estavas, nem
à mãe, procurando muito,
pessoa te trouxesse,
contou logo em segredo
algum dos invejosos vizinhos
que, em água, em fogo fervendo no máximo,
com faca te deceparam membro a membro
e à mesa, por fim, as carnes
tuas repartiram e comeram.


A mim impossível gulo-
so um bem-aventurado dizer. Abstenho-me.
Danos cabem amiúde aos caluniadores.
E se de fato algum varão
mortal os guardiães do Olimpo
honraram, este era Tântalo. Mas
então digerir
a grande ventura não pô-
de. Pela insolência recebeu
pena prepotente. Por sobre
ele o pai sus-
pendeu pesada pedra, sobre ele próprio,
a qual sempre desejando da cabeça afastar
distancia-se da alegria.


E leva esta vida sem
remédio, tortura incessante,
com três, quar-
to suplício, porque dos imortais roubando,
para os convivas da mesma idade,
néctar e ambrosia
deu, com que imperecível
o fizeram. E se a deus algum varão
espera ocultar o que
faz, erra.
Por isso devolveram seu filho
os imortais de volta,
para a efêmera raça dos varões, de novo.
Na flor da idade, quando
penugens o negro queixo lhe cobriam,
projetou o casamento preparado


em Pisa: junto do pai a i-
lustre Hipodâmia
obter. Perto che-
gando do branco mar, sozinho na escuridão,
invocou o tonitroante
Tridentino. E este a ele
bem junto dos pés apareceu.
A ele disse: "Dons amáveis
da Cípria trago. Se algo, Posei-
don, em graça
lhe cai, imobiliza a lança
brônzea de Enômao,
e a mim, sobre o mais veloz dos carros, transporta
à Élida, e à vitória conduz.
Após três e mais dez varões ter matado,
pretendentes, difere o casamento

da filha. O grande pe-
rigo débil homem não toma.
Mas morrer para eles inevitá-
vel. Por que alguém, anônima
velhice na sombra le-
vando, se consumiria em vão,
de todo belo privado? Mas para mim
é que esta disputa
será proposta. Tu o resulta-
do querido dá."
Assim falou; não em
vão aplicou-se
às palavras. A ele honrando, o deus
deu um carro áureo e ala-
dos infatigáveis cavalos.


Conquistou o forte Enômao
e a virgem por esposa.
Gerou príncipes
seis filhos zelosos das virtudes.
E agora com cruentas libações
magníficas está envolto
perto do Alfeu jazendo,
em túmulo freqüentado jun-
to do mais visitado, pelos estrangeiros, dos alta-
res. E a glória
de longe brilha das O-
limpíadas, no estádio
de Pelops, onde a velocidade dos pés se disputa
e o ápice da força persistente.
O vencedor, pelo resto da vida,
tem doce serenidade


por causa das vitórias. A sem-
pre diária excelência
suprema vem
para todos os mortais. Eu coroar
aquele com eqüestre modo,
em eólio canto,
é preciso. Mas sei um estrangeiro
por igual do belo
conhecedor e também em força
mais poderoso
dentre os de agora não haverem de ador-
nar com as gloriosas pregas dos hinos.
Um deus que é protetor com tuas coisas preocupa-se,
tendo este cuidado, Hierão,
com tuas inquietações. E se logo não te deixa,
ainda mais doce esperaria,


com o carro veloz, glo-
riar-te, achando corrente via de discurso,
indo junto da lumi-
nosa colina de Cronos. A mim pois
a Musa valorosíssi-
ma flecha, em auxílio, provê:
para uns, outros grandes - o su-
premo eleva-se
para reis. Jamais in-
vestigues além.
E a ti o cimo nes-
te tempo calcar,
e a mim assim com vencedores
estar, famoso pela sabedoria entre os he-
lenos sendo em tudo.


Fonte: http://web.archive.org/web/20091027010736/http://br.geocities.com/bibliotecaclassica/textos/pindaro.htm

sábado, junho 16, 2012

Calímaco: Epigramas V, XIII, XVII, XIX [ Edição Gow-Page]


V (29)

Bebe-se num simpósio em homenagem a um rapaz de nome Diócles, cuja excessiva beleza merece ser brindada com vinho extremamente forte, sem mistura com água, que aqui é personificada pela figura do Deus-Rio Aquelôo.

Ἔγχει καὶ πάλιν εἰπὲ ‘Διοκλέος’· οὐδ' Ἀχελῷος
κείνου τῶν ἱερῶν αἰσθάνεται κυάθων.
καλὸς ὁ παῖς, Ἀχελῷε, λίην καλός, εἰ δέ τις οὐχί
φησίν – ἐπισταίμην μοῦνος ἐγὼ τὰ καλά.  

Verte [o vinho] e diz outra vez: “Por Diócles!”; Aquelôo
            não conhece as taças consagradas a ele.
O rapaz é belo, Aquelôo, belo demais; Se alguém
            discorda, que apenas eu saiba o que é belo! 


XIII (43)

Narração do comportamento de um homem no simpósio. Os suspiros denunciam que a sua ferida é causada por amor.  O poeta, experiente no assunto (“ladrão que conhece os rastros de outro ladrão”), compadece-se do sofrimento e tece seu comentário nos dois versos finais.

Ἕλκος ἔχων ὁ ξεῖνος ἐλάνθανεν· ὡς ἀνιηρόν
πνεῦμα διὰ στηθέων (εἶδες;) ἀνηγάγετο,
τὸ τρίτον ἡνίκ' ἔπινε, τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολεῦντα
τὠνδρὸς ἀπὸ στεφάνων πάντ' ἐγένοντο χαμαί·
ὤπτηται μέγα δή τι· μὰ δαίμονας οὐκ ἀπὸ ῥυσμοῦ
εἰκάζω, φωρὸς δ' ἴχνια φὼρ ἔμαθον.

O hóspede não percebia a ferida que tinha; Que triste,
            O suspiro de seu peito (viste?)!  Suspirou,
enquanto libava a terceira [taça]. E as rosas, a despetalar
            da coroa do homem,  caíram todas ao chão.
[O hóspede] está, sim, muito queimado; pelos numes, sem rumo
não o vejo: ladrão sou, e conheço rastros de ladrão.

XVII (37)

Oferenda de certo  Menitas, proveniente da cidade cretense de Licto, para o Deus Serápis.  Dedica aljava e arco (chamado κέρας, “chifre”, que poderia ser um  modo de se referir a um arco composto com este material ou servir simplesmente como metonímia para a própria arma). Assume o tom de uma narração, na qual  o ofertante alude à sua atuação durante o combate contra o povo da cidade de Hespérite, situada na Cirenaica.  

Ὁ Λύκτιος Μενίτας
τὰ τόξα ταῦτ' ἐπειπὼν
ἔθηκε· “Τῆ, κέρας τοι
δίδωμι καὶ φαρέτρην,
Σάραπι· τοὺς δ' ὀιστοὺς
ἔχουσιν Ἑσπερῖται.”

O Líctio Menitas
este arco dedicou,
tendo dito:  Aqui,
dou-te o [meu arco de] chifre e a aljava,
Serápis: mas as flechas,
têm-nas os Hespérites.

XIX (39)

Timodemo, da cidade de Náucratis, oferece a décima parte de seus lucros (provavelmente um objeto, como parece indicar o verbo εἵσατο, “estabelecer, assentar”) a Demeter e à sua filha Perséfone, rrainha dos subterrâneos, cultuada em Pilas (ou Termópilas) em um templo fundado por um rei de nome Acrísio, descendente dos Pelasgos (habitantes antigos e lendários da Grécia).  

 Δήμητρι τῇ Πυλαίῃ,
τῇ τοῦτον οὑκ Πελασγῶν
Ἀκρίσιος τὸν νηὸν ἐδείματο, ταῦθ' ὁ Ναυκρατίτης
καὶ τῇ κάτω θυγατρί
τὰ δῶρα Τιμόδημος
εἵσατο τῶν κερδέων δεκατεύματα· καὶ γὰρ εὔξαθ' οὕτως

À Deméter Pileia,
aqui Acrisio dos Pelasgos
fundou este templo, e também
à sua ínfera filha;
e Timodemo Naucrátida estas dádivas
apôs, dízimo de seus lucros; pois assim prometera.
Tradução: Rafael Brunhara


Bibliografia

GOW, A.S.F.; PAGE, D.L. (ed.) Greek Anthology: Hellenistic Epigrams. Cambridge: Cambridge University Press, 1965, vol, 1.quarta-feira, abril 04, 2012

Sófocles, Fragmento 941 Radtὦ παῖδες, ἥ τοι Κύπρις οὐ Κύπρις μόνον,
ἀλλ' ἐστὶ πολλῶν ὀνομάτων ἐπώνυμος.
 ἔστιν μὲν Ἅιδης, ἔστι δ' ἄφθιτος βίος,
 ἔστιν δὲ λύσσα μανιάς,ἔστι δ' ἵμερος
 ἄκρατος, ἔστ' οἰμωγμός. ἐν κείνῃ
τὸ πᾶν σπουδαῖον, ἡσυχαῖον, ἐς βίαν ἄγον.
ἐντήκεται γὰρ πλευμόνων ὅσοις ἔνι ψυχή·
τίς οὐχὶ τῆσδε τῆς θεοῦ πόρος;
εἰσέρχεται μὲν ἰχθύων πλωτῷ γένει,
ἔνεστι δ' ἐν χέρσου τετρασκελεῖ γονῇ,
νωμᾷ δ' ἐν οἰωνοῖσι τοὐκείνης πτερόν.
***
 ἐν θηρσίν, ἐν βροτοῖσιν, ἐν θεοῖς ἄνω.
τίν' οὐ παλαίουσ' ἐς τρὶς ἐκβάλλει θεῶν;
εἴ μοι θέμις – θέμις δὲ τἀληθῆ λέγειν – ,
Διὸς τυραννεῖ πλευμόνων, ἄνευ δορός,
ἄνευ σιδήρου· πάντα τοι συντέμνεται
Κύπρις τὰ θνητῶν καὶ θεῶν βουλεύματα


Ó filhos, Cípris não é somente Cípris, 
mas o nome que se dá a muitas coisas.
Ela é o Hades, e é a vida imperecível;
 é o delírio da loucura, é o desejo
sem mistura, é o lamento. Tudo nela
é célere, sereno, o que conduz à violência;
seu espírito se funde a todos aqueles que têm coração;
Que caminho não há para essa Deusa?
Ela adentra a nadante raça dos peixes,
está na prole terrestre dos quadrúpedes
e em meio às aves ela bate as suas asas.
....
Entre as feras, entre os homens, entre os deuses acima.
Que deus ela não derruba em três rodadas de combate?
Se me é lícito (e o lícito é falar a verdade),
Ela tiraniza o coração de Zeus, sem lança,
sem ferro: Sim, Cípris talha todas
as resoluções dos mortais e dos Deuses.

Este fragmento, de uma tragédia desconhecida de Sófocles, descreve o poder de Afrodite sobre todas as criaturas vivas. O fragmento remete-nos ao Hino Homérico 5, que da mesma forma relata a soberania de Afrodite, desde os animais (aves e feras) até o próprio Zeus (vv. 01-06...36-40) :

 Μοῦσά μοι ἔννεπε ἔργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης
Κύπριδος, ἥ τε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε
καί τ' ἐδαμάσσατο φῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων,
οἰωνούς τε διιπετέας καὶ θηρία πάντα,
ἠμὲν ὅσ' ἤπειρος πολλὰ τρέφει ἠδ' ὅσα πόντος·
πᾶσιν δ' ἔργα μέμηλεν ἐϋστεφάνου Κυθερείης.
[...]
καί τε παρὲκ Ζηνὸς νόον ἤγαγε τερπικεραύνου,
ὅς τε μέγιστός τ' ἐστί, μεγίστης τ' ἔμμορε τιμῆς·
καί τε τοῦ εὖτε θέλοι πυκινὰς φρένας ἐξαπαφοῦσα
ῥηϊδίως συνέμιξε καταθνητῇσι γυναιξὶν
Ἥρης ἐκλελαθοῦσα κασιγνήτης ἀλόχου τε


...

Musa, fala-me dos feitos da multi-áurea Afrodite,
a Cípris, que o doce desejo incitou nos Deuses
e  dominou a grei dos homens mortais,
as aves celestes, e as feras todas
que a terra nutre numerosas, assim como o mar.
Cuidam todos dos feitos da bem coroada Afrodite.
[...]
Tirou até mesmo a razão de Zeus jubiloso do raio,
que é o maior, aquele que partilhou da maior honra:
 quando quer, ilude-lhe a mente aguçada
e facilmente une-o a mulheres mortais, 
Fazendo-o esquecer-se de Hera, sua irmã e esposa.

...

[Tradução: Rafael Brunhara]
sábado, março 24, 2012

Édipo Rei (Tradução, versos 01-57)

ÉDIPO:

Ó filhos, nova prole do prístino Cadmo,
por que ajoelhais aqui, reunidos diante de mim
em ramos súplices c’roados? Enquanto isso
por olor de incensos, por Peãs e lamentos,
 a cidade está atulhada. Não acho justo                                    5
ouvir o relato dos mensageiros, filhos,
saber por terceiros. Então, vim em pessoa:
Édipo, que todos consideram ilustre.
Conta-me, ancião. Cabe a ti, por natureza,
falar pelos demais. Por que estais assim?                                 10
É medo? É um pedido? Pois eu gostaria
de ajudar em tudo. Insensível seria
se eu não me apiedasse de uma reunião tal.

SACERDOTE:

                                           
Sim, Édipo, soberano de minha terra;  
aos altares teus acudimos, nossa idade                                   15
vê: uns, ainda sem força para alçar voo;
outros, dobrados pela velhice, como eu,  
são sacerdotes de Zeus; e há estes, os moços                        
distintos. O resto do povo, coroado,
nas praças se prostra, defronte aos templos duplos               20
de Palas, com as cinzas áugures de Ismeno.
Pois a cidade - e até mesmo tu podes ver -
Há muito soçobra, já não pode mais erguer                            
a cabeça do fundo da voragem sangrenta.
Fenece o cálice frutífero do solo,                                             25
fenece o gado no pasto, os filhos na dor
do parto. O Ignífero Deus golpeia a pólis,      
provocando a infesta peste. Esvazia-se                                              
a casa de Cadmo, e se enriquece o negro 
Hades com lamúrias e lamentações.                                        30
Não por te igualar aos Deuses que eu e os meninos
nos sentamos em súplica, mas porque és                                                                               
o príncipe dos homens nas questões da vida                                       
e na relação com o divino. Ao chegar,                                               
livraste a cidade de Cadmo do tributo                                     35
 que pagávamos à inexorável cantora,                                     
sem noção exata dos fatos e sem nossas
instruções. Eis o dito, eis a crença de todos:                                       
ao lado de um Deus, aprumaste nossa vida.
Agora, ó potente Édipo, por todos                                          40
Imploramos, todos somos teus suplicantes:
Encontra uma cura, seja ouvindo a voz
dos Deuses, ou por tê-la visto em algum homem.        
De quem muito viveu, vejo, a suprema ciência
é saber salvar-nos das tragédias da vida.                               45
Eia, melhor dos mortais, reergue a pólis!
Cuida-te, melhor dos mortais! Ora esta terra
proclama-te salvador, por pendor antigo:
não queremos nos lembrar de teu poderio
como o que nos ergueu e depois derrubou.                            50
Vamos! Com pulso firme, restaura a pólis!                             
Com alvissareiro auspício outrora a Sorte
Concedeste a nós. Torna a fazê-lo, hoje!
Se terás o governo – e de fato és nosso rei –
melhor será reger com súditos do que só.                              55
Pois nada são as torres e as embarcações, 
se ermas de varões a habitar seu interior.

[Tradução: Rafael Brunhara]

segunda-feira, fevereiro 13, 2012

Bábrio e os Deuses

O poeta romano Bábrio (séc. I ou II a.C) é conhecido por ter versificado diversas fábulas esópicas. Certas fábulas que retratam personagens divinos poderiam sinalizar para uma atitude religiosa mais popular acerca dos deuses e de questões míticas, uma vez que seus textos estariam mais próximos dos contos tradicionais do que, por exemplo, de Homero ou dos grandes tragediógrafos (Ver Trzakoma, S.M.; Scott Smith, R.;  Brunet, S. Anthology of Classical Myth. Hackett: 2004).

Fábula 68:  Zeus Contra Apolo


Θεοῖς Ἀπόλλων ἔλεγε μακρὰ τοξεύων,
“οὐκ ἂν βάλοι τις πλεῖον οὐδὲ Ζεὺς ἥμων.”
ὁ Ζεὺς δὲ παίζων ἠρίδαινε τῷ Φοίβῳ·
Ἑρμῆς δ' ἔσειεν Ἄρεος ἐν κυνῇ κλήρους.
λαχὼν δ' ὁ Φοῖβος χρυσέην τε κυκλώσας
τόξοιο νευρήν, ὀξέως ἀφεὶς πρῶτος
τὸ βέλος ἔπηξεν ἐντὸς Ἑσπέρου κήπων.
ὁ Ζεὺς δὲ διαβὰς ταὐτὸ μέτρον εἱστήκει,
καὶ “ποῦ βάλω, παῖ;” φησίν, “οὐκ ἔχω χώρην.”
τόξου δὲ νίκην ἔλαβε μηδὲ τοξεύσας.

Apolo dizia aos Deuses, quando disparava longe as suas flechas:
"Ninguém conseguiria atirar mais longe do que eu - nem Zeus!"
Mas, Zeus, brincando, pôs-se em disputa com Febo.
Hermes agitava as sortes no elmo de Ares.
Febo venceu, dobrou a corda  dourada
do arco, e atirou primeiro o pontiagudo
míssil: acertou o interior dos jardins de Héspero.
Mas, em um passo, Zeus caminhou esta mesma distância.
 Parou e disse: "Como vou atirar, filho? Não tenho espaço!"
E recebeu a vitória do arco, sem ter disparado uma flecha.


Fábula 70: O Casamento da Guerra e da Desmesura


Θεῶν γαμούντων, ὡς ἕκαστος ἐζεύχθη,
ἐφ' ἅπασι Πόλεμος ἐσχάτῳ παρῆν κλήρῳ.
Ὕβριν δὲ γήμας, ἣν μόνην κατειλήφει,
ταύτης περισσῶς, ὡς λέγουσιν, ἠράσθη,
ἕπεται δ' ἔτ' αὐτῇ πανταχοῦ βαδιζούσῃ.
Μήτ' οὖν ποτ' ἔθνη, μὴ πόληας ἀνθρώπων
Ὕβρις <γ> ἐπέλθοι, προσγελῶσα τοῖς δήμοις,
ἐπεὶ μετ' αὐτὴν Πόλεμος εὐθέως ἥξει.

Quando os Deuses estavam se casando, unindo-se um por um,
Guerra foi o último de todos no sorteio.
e casou-se com a Desmesura, a única que restara.
Ele amou-a excessivamente (é o que dizem),
e ainda a segue por onde quer que ela vá.
Então, que a Desmesura nunca advenha a nenhuma
nação ou cidade de homens, sorrindo para o povo:
porque, atrás dela, Guerra virá imediatamente.

Fábula 117: Deuses e homens, homens e formigas

Νεώς ποτ' αὐτοῖς ἀνδράσιν βυθισθείσης,
ἰδών τις ἔλεγεν ἄδικα τοὺς θεοὺς κρίνειν·
ἑνὸς γὰρ ἀσεβοῦς ἐμβεβηκότος πλοίῳ,
πολλοὺς σὺν αὐτῷ μηδὲν αἰτίους θνῄσκειν.
καὶ ταῦθ' ὁμοῦ λέγοντος, οἷα συμβαίνει,
πολλῶν ἐπ' αὐτὸν ἑσμὸς ἦλθε μυρμήκων,
σπεύδοντες ἄχνας πυρίνας ἀποτρώγειν·
ὑφ' ἑνὸς δὲ δηχθεὶς συνεπάτησε τοὺς πλείους.
Ἑρμῆς δ' ἐπιστὰς τῷ τε ῥαβδίῳ παίων
“εἶτ' οὐκ ἀνέξῃ” φησί “τοὺς θεοὺς εἶναι
ὑμῶν δικαστὰς οἷος εἶ σὺ μυρμήκων;”

Quando uma vez um navio afundou com a tripulação,
Alguém viu aquilo e disse que os Deuses tinham um julgamento injusto;
porque apenas um homem ímpio havia entrado na embarcação,
e que muitos sem culpa nenhuma morriam com ele.
E  enquanto ele dizia isso, - como acontece - ,
avançou sobre ele um grande formigueiro,
apressado para mordiscar as palhas em chamas:
mordido por uma só, ele pisoteou a maioria.
Hermes postou-se diante dele, e golpeou-lhe com seu cajado.
"E então?" - Disse - " Não suportas que os Deuses
vos julguem tal qual tu julgas as formigas?"
(Traduções: Rafael Brunhara)

sábado, fevereiro 11, 2012

Sobre a Medusa de Leonardo da Vinci (Shelley)


It lieth, gazing on the midnight sky,
Upon the cloudy mountain peak supine;
Below, far lands are seen tremblingly;
Its horror and its beauty are divine.
Upon its lips and eyelids seems to lie 5
Loveliness like a shadow, from which shrine,
Fiery and lurid, struggling underneath,
The agonies of anguish and of death.
Yet it is less the horror than the grace
Which turns the gazer's spirit into stone; 10
Whereon the lineaments of that dead face
Are graven, till the characters be grown
Into itself, and thought no more can trace;
'Tis the melodious hue of beauty thrown
Athwart the darkness and the glare of pain, 15
Which humanize and harmonize the strain.
And from its head as from one body grow,
As [ ] grass out of a watery rock,
Hairs which are vipers, and they curl and flow
And their long tangles in each other lock, 20
And with unending involutions shew
Their mailed radiance, as it were to mock
The torture and the death within, and saw
The solid air with many a ragged jaw.
And from a stone beside, a poisonous eft 25
Peeps idly into those Gorgonian eyes;
Whilst in the air a ghastly bat, bereft
Of sense, has flitted with a mad surprise
Out of the cave this hideous light had cleft,
And he comes hastening like a moth that hies 30
After a taper; and the midnight sky
Flares, a light more dread than obscurity.
'Tis the tempestuous loveliness of terror;
For from the serpents gleams a brazen glare
Kindled by that inextricable error, 35
Which makes a thrilling vapour of the air
Become a [ ] and ever-shifting mirror
Of all the beauty and the terror there-
A woman's countenance, with serpent locks,
Gazing in death on heaven from those wet rocks. 40

Jaz, fixando o céu noturno, supina sobre o enevoado cume de um monte; embaixo, há um tremular de terras distantes. O seu horror e a sua beleza são divinos. Sobre seus lábios e suas pálpebras pousa a formosura como uma sombra: irradiam dela, ardentes e embaciadas, as agonias da angústia e da morte que, embaixo, se debatem.
Não é tanto o horror, mas a graça a empedrar o espírito do observador, sobre quem se cinzelam os lineamentos daquela face morta, até que os seus caracteres penetram-lhe, e o pensamento se turva; é a melodiosa tinta da beleza, sobreposta às trevas e ao esplendor da punição, que torna humana e harmoniosa a impressão.
E de sua cabeça, como se fosse de um só corpo, surgem, tal qual ervas de uma rocha úmida, cabelos que são víboras, e se contorcem e se estendem, e entrecruzam os seus nós e em infinitos rodeios mostram o seu esplendor metálico, quase escarnecendo da tortura e da morte interiores, e cortam o ar com suas mandíbulas rachadas. 
E  de uma pedra ao lado, um venenoso sardão se demora a espiar aqueles olhos gorgôneos, enquanto no ar, atônito, um horrendo morcego é adejado fora da furna onde aquela amedrontadora luz surpreendeu-o e se precipita como uma traça à luz; e o céu noturno relampeja de uma luz mais amedrontadora que a escuridão.
É o tempestuoso encanto do terror: das serpentes lampeja uma cúprica fulgência acesa nesses seus inextricáveis rodeios, e cria em torno um vibrante halo, espelho móvel de toda a beldade e de todo o terror daquela cabeça: um vulto de mulher com crina vipérea, que na morte contempla o céu das tochas úmidas.
É o tempestuoso encanto do terror...

sábado, janeiro 07, 2012

El Suicida

No quedará en la noche una estrella.
No quedará la noche
Moriré y conmigo la suma
Del intolerable universo.
Borraré las pirámides, las medallas,
Los continentes y las caras.
Borraré la acumulación del pasado.
Haré polvo la historia, polvo el polvo.
Estoy mirando el último poniente.
Oigo el último pájaro.
Lego la nada a nadie.

Fonte: BORGES, J.L. "La rosa profunda". In: _____ Obras completas. 1975-1985. Vol.2. Buenos Aires: Emecé, 1989, p.86.

terça-feira, janeiro 03, 2012

Poema de Canção sobre a esperança

I

Dá-me lírios, lírios,
E rosas também.
Mas se não tens lírios
Nem rosas a dar-me,
Tem vontade ao menos
De me dar os lírios
E também as rosas.
Basta-me a vontade,
Que tens, se a tiveres,
De me dar os lírios
E as rosas também,
E terei os lírios -
Os melhores lírios -
E as melhores rosas
Sem receber nada,
A não ser a prenda
Da tua vontade
De me dares lírios
E rosas também.

II

Usas um vestido
Que é uma lembrança
Para o meu coração.
Usou-o outrora
Alguém que me ficou
Lembrada sem vista.
Tudo na vida
Se faz por recordações.
Ama-se por memória.
Certa mulher faz-nos ternura
Por um gesto que lembra a nossa mãe.
Certa rapariga faz-nos alegria
Por falar como a nossa irmã.
Certa criança arranca-nos da desatenção
Porque amámos uma mulher parecida com ela
Quando éramos jovens e não lhe falávamos.
Tudo é assim, mais ou menos,
O coração anda aos trambolhões.
Viver é desencontrar-se consigo mesmo.
No fim de tudo, se tiver sono, dormirei.
Mas gostava de te encontrar e que falássemos.
Estou certo que simpatizaríamos um com o outro.
Mas se não nos encontrarmos, guardarei o momento
Em que pensei que nos poderíamos encontrar.
Guardo tudo,
Guardo as cartas que me escrevem,
Guardo até as cartas que não me escrevem -
Santo Deus, a gente guarda tudo mesmo que não queira,
E o teu vestido azulinho, meu Deus, se eu te pudesse atrair
Através dele até mim!
Enfim, tudo pode ser...
És tão  nova -- tão jovem, como diria o Ricardo Reis --
E a minha visão de ti explode literariamente,
E deito-me para trás na praia e rio como um elemental inferior,
Arre, sentir cansa, e a vida é quente quando o sol está alto.
Boa noite na Austrália!

17/06/1929
Ah, a frescura na face de não cumprir um dever!
Faltar é positivamente estar no campo!
Que refúgio o não se poder ter confiança em nós!
Respiro melhor agora que passaram as horas dos encontros.
Faltei a todos, com uma deliberação do desleixo,
Fiquei esperando a vontade de ir para lá, que eu saberia que não vinha.

Sou livre, contra a sociedade organizada e vestida.
Estou nu, e mergulho na água da minha imaginação.
É tarde para eu estar em qualquer dos dois pontos onde estaria à mesma hora,

Deliberadamente à mesma hora...
Está bem, ficarei aqui sonhando versos e sorrindo em itálico.
É tão engraçada esta parte assistente da vida!
Até não consigo acender o cigarro seguinte...Se é um gesto,
Fique com os outros, que me esperam, no desencontro que é a vida.

17/06/1929