domingo, maio 31, 2015

Hino Órfico 68: Saúde [Higeia]

<Ὑγείας>, θυμίαμα μάνναν.

Ἱμερόεσσ', ἐρατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια,
κλῦθι, μάκαιρ' Ὑγίεια, φερόλβιε, μῆτερ ἁπάντων·
ἐκ σέο γὰρ νοῦσοι μὲν ἀποφθινύθουσι βροτοῖσι,
πᾶς δὲ δόμος θάλλει πολυγηθὴς εἵνεκα σεῖο,
καὶ τέχναι βρίθουσι· ποθεῖ δέ σε κόσμος, ἄνασσα,
μοῦνος δὲ στυγέει σ' Ἀίδης ψυχοφθόρος αἰεί,
ἀιθαλής, εὐκταιοτάτη, θνητῶν ἀνάπαυμα·
σοῦ γὰρ ἄτερ πάντ' ἐστὶν ἀνωφελῆ ἀνθρώποισιν·
οὔτε γὰρ ὀλβοδότης πλοῦτος γλυκερὸς θαλίηισιν,
οὔτε γέρων πολύμοχθος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ·
πάντων γὰρ κρατέεις μούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις.
ἀλλά, θεά, μόλε μυστιπόλοις ἐπιτάρροθος αἰεὶ
ῥυομένη νούσων χαλεπῶν κακόποτμον ἀνίην.


Da Saúde [Higeia], fumigação: incenso

Desejada e amável multinutriz, rainha de tudo,
ouve-me, venturosa Saúde [Higeia], próspera mãe de tudo:
por ti as doenças dissipam-se entre os mortais,
a casa toda floresce em muito júbilo por tua causa
e frutificam as artes; o cosmo te anseia, soberana,
e somente o Hades, aniquilador de almas, te odeia eternamente;
viçosa sempre em supremos votos, alívio dos mortais;
sem ti tudo é sem proveito para os homens:
nem a próspera riqueza, doce em festivais
nem a velhice fatigada o homem alcança, sem ti;
pois a tudo imperas, sozinha, e a todos reges!
Vem, Deusa, vem ao rito místico como defensora,sempre;
protege-nos das doenças duras e da malfadada dor!

Tradução: Rafael Brunhara

sábado, maio 30, 2015

Íon de Quios (Antologia Palatina, 7.43)Χαῖρε μελαμπετάλοις, Εὐριπίδη, ἐν γυάλοισι
Πιερίας τὸν ἀεὶ νυκτὸς ἔχων θάλαμον·
ἴσθι δ' ὑπὸ χθονὸς ὤν, ὅτι σοι κλέος ἄφθιτον ἔσται
ἶσον Ὁμηρείαις ἀενάοις χάρισιν.

Salve, Eurípides, que nos vales de pétalas negras
da Piéria tens o leito da noite eterna!
Sabe disto: embora sob a terra, será imperecível tua glória,
igual às graças perenes de Homero.

[Trad. Rafael Brunhara]

sexta-feira, maio 22, 2015

Hino Órfico 67: Asclépio

<Ἀσκληπιοῦ>, θυμίαμα μάνναν.

Ἰητὴρ πάντων, Ἀσκληπιέ, δέσποτα Παιάν,
θέλγων ἀνθρώπων πολυαλγέα πήματα νούσων,
ἠπιόδωρε, κραταιέ, μόλοις κατάγων ὑγίειαν
καὶ παύων νούσους, χαλεπὰς κῆρας θανάτοιο,
αὐξιθαλής, ἐπίκουρ', ἀπαλεξίκακ', ὀλβιόμοιρε, (5)
Φοίβου Ἀπόλλωνος κρατερὸν θάλος ἀγλαότιμον,
ἐχθρὲ νόσων, Ὑγίειαν ἔχων σύλλεκτρον ἀμεμφῆ,
ἐλθέ, μάκαρ, σωτήρ, βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ὀπάζων.

De Asclépio; fumigação: incenso.

Médico de todos, Asclépio, senhor Peã
que abranda as multidoridas penas das doenças humanas,
poderoso de dons generosos, vem, trazendo saúde
e pondo fim às doenças e aos duros destinos de morte;
vicejante auxiliador que repele o mal, doador da fortuna, (5)
de Febo Apolo o forte rebento de esplêndidas honras;
inimigo das doenças, tem Saúde [Higeia] perfeita como consorte.
Vem, venturoso, salvador, acompanhando o nobre termo da vida.

Tradução: Rafael Brunhara

quarta-feira, maio 20, 2015

Hino Órfico 66: Hefesto

<Ἡφαίστου>, θυμίαμα λιβανομάνναν.

Ἥφαιστ' ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἀκάματον πῦρ,
λαμπόμενε φλογέαις αὐγαῖς, φαεσίμβροτε δαῖμον,
φωσφόρε, καρτερόχειρ, αἰώνιε, τεχνοδίαιτε,
ἐργαστήρ, κόσμοιο μέρος, στοιχεῖον ἀμεμφές,
παμφάγε, πανδαμάτωρ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε, (5)
αἰθήρ, ἥλιος, ἄστρα, σελήνη, φῶς ἀμίαντον·
ταῦτα γὰρ Ἡφαίστοιο μέλη θνητοῖσι προφαίνει.
πάντα δὲ οἶκον ἔχεις, πᾶσαν πόλιν, ἔθνεα πάντα,
σώματά τε θνητῶν οἰκεῖς, πολύολβε, κραταιέ.
κλῦθι, μάκαρ, κλήιζω <σε> πρὸς εὐιέρους ἐπιλοιβάς, (10)
αἰεὶ ὅπως χαίρουσιν ἐπ' ἔργοις ἥμερος ἔλθοις.
παῦσον λυσσῶσαν μανίαν πυρὸς ἀκαμάτοιο
καῦσιν ἔχων φύσεως ἐν σώμασιν ἡμετέροισιν.

[De Hefesto], fumigação: incenso em pó;

Hefesto de coração brutal, magna força, fogo infatigável,
lume em puras chamas, luzeiro nume aos mortais
lucífero artesão eterno, mão forte,
trabalhador, elemento impecável e parte do cosmo,
devorador supremo, a tudo subjuga, a tudo consome! (5)
Éter, sol, estrelas, lua, límpida luz:
esses os membros de Hefesto, que manifesta aos mortais;
Toda a casa tu possuis, toda a cidade, todos os povos;
tu habitas o corpo dos mortais, ó forte multiafortunado!
Ouve-me, venturoso, celebro-te em sacratíssimas libações,
sempre, para que venhas gentil aos nossos gratos trabalhos.
Cessa a loucura furiosa do fogo infatigável,
mantém acesa a chama da natureza em nossos corpos.

[Tradução: Rafael Brunhara]

Hino Órfico 65: Ares

<Ἄρεος>, θυμίαμα λίβανον.

Ἄρρηκτ', ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἄλκιμε δαῖμον,
ὁπλοχαρής, ἀδάμαστε, βροτοκτόνε, τειχεσιπλῆτα,
Ἆρες ἄναξ, ὁπλόδουπε, φόνοις πεπαλαγμένος αἰεί,
αἵματι ἀνδροφόνωι χαίρων, πολεμόκλονε, φρικτέ,
ὃς ποθέεις ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσι δῆριν ἄμουσον·
στῆσον ἔριν λυσσῶσαν, ἄνες πόνον ἀλγεσίθυμον,
εἰς δὲ πόθον νεῦσον Κύπριδος κώμους τε Λυαίου
ἀλλάξας ἀλκὴν ὅπλων εἰς ἔργα τὰ Δηοῦς,
εἰρήνην ποθέων κουροτρόφον, ὀλβιοδῶτιν

De Ares, fumigação: Olíbano

Invulnerável coração brutal, magna força, bravo nume
que se apraz em armas, indomável homicida rompe-muralhas,
Ares soberano de armas clangorosas, de sangue sempre manchado,
Alegras-te no cruor das matanças, no tumulto da guerra, apavorante;
Anseias pelo rude estridor de lanças e espadas;
Contém o conflito furioso, alivia a fadiga que fere a alma,
ao desejo de Cípris anui, e aos cortejos de Lieu;
troca a bravura armada pelos trabalhos de Deo,
anseia a paz nutriz de jovens, sê o doador da fortuna!

[Tradução de Rafael Brunhara]

Proclo [410/11-485 d.C.]: Hino a Atena Multiversátil

Κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἡ γενετῆρος
πηγῆς ἐκπροθοροῦσα καὶ ἀκροτάτης ἀπὸ σειρῆς·
ἀρσενόθυμε, φέρασπι, μεγασθενές, ὀβριμοπάτρη,
Παλλάς, Τριτογένεια, δορυσσόε, χρυσεοπήληξ,
κέκλυθι· δέχνυσο δ' ὕμνον ἐύφρονι, πότνια, θυμῷ, (5)
μηδ' αὔτως ἀνέμοισιν ἐμόν ποτε μῦθον ἐάσῃς,
ἡ σοφίης πετάσασα θεοστιβέας πυλεῶνας
καὶ χθονίων δαμάσασα θεημάχα φῦλα Γιγάντων·
ἣ πόθον Ἡφαίστοιο λιλαιομένοιο φυγοῦσα
παρθενίης ἐφύλαξας ἑῆς ἀδάμαντα χαλινόν· (10)
ἣ κραδίην ἐσάωσας ἀμιστύλλευτον ἄνακτος
αἰθέρος ἐν γυάλοισι μεριζομένου ποτὲ Βάκχου
Τιτήνων ὑπὸ χερσί, πόρες δέ ἑ πατρὶ φέρουσα,
ὄφρα νέος βουλῇσιν ὑπ' ἀρρήτοισι τοκῆος
ἐκ Σεμέλης περὶ κόσμον ἀνηβήσῃ Διόνυσος· (15)
ἧς πέλεκυς, θήρεια ταμὼν προθέλυμνα κάρηνα,
πανδερκοῦς Ἑκάτης παθέων ηὔνησε γενέθλην·
ἣ κράτος ἤραο σεμνὸν ἐγερσιβρότων ἀρετάων·
ἣ βίοτον κόσμησας ὅλον πολυειδέσι τέχναις
δημιοεργείην νοερὴν ψυχαῖσι βαλοῦσα· (20)
ἣ λάχες ἀκροπόληα καθ' ὑψιλόφοιο κολώνης,
σύμβολον ἀκροτάτης μεγάλης σέο, πότνια, σειρῆς·
ἣ χθόνα βωτιάνειραν ἐφίλαο, μητέρα βίβλων,
πατροκασιγνήτοιο βιησαμένη πόθον ἱρόν,
οὔνομα δ' ἄστεϊ δῶκας ἔχειν σέο καὶ φρένας ἐσθλάς· (25)
ἔνθα μάχης ἀρίδηλον ὑπὸ σφυρὸν οὔρεος ἄκρον
σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἀνεβλάστησας ἐλαίην,
εὖτ' ἐπὶ Κεκροπίδῃσι Ποσειδάωνος ἀρωγῇ
μυρίον ἐκ πόντοιο κυκώμενον ἤλυθε κῦμα,
πάντα πολυφλοίσβοισιν ἑοῖς ῥεέθροισιν ἱμάσσον. (30)
κλῦθί μευ, ἡ φάος ἁγνὸν ἀπαστράπτουσα προσώπου·
δὸς δέ μοι ὄλβιον ὅρμον ἀλωομένῳ περὶ γαῖαν,
δὸς ψυχῇ φάος ἁγνὸν ἀπ' εὐιέρων σέο μύθων
καὶ σοφίην καὶ ἔρωτα· μένος δ' ἔμπνευσον ἔρωτι
τοσσάτιον καὶ τοῖον, ὅσον χθονίων ἀπὸ κόλπων (35)
αὖ ἐρύσῃ πρὸς Ὄλυμπον ἐς ἤθεα πατρὸς ἐῆος.
εἰ δέ τις ἀμπλακίη με κακὴ βιότοιο δαμάζει –
οἶδα γάρ, ὡς πολλοῖσιν ἐρίχθομαι ἄλλοθεν ἄλλαις
πρήξεσιν οὐχ ὁσίαις, τὰς ἤλιτον ἄφρονι θυμῷ – ,
ἵλαθι, μειλιχόβουλε, σαόμβροτε, μηδέ μ' ἐάσῃς (40)
ῥιγεδαναῖς Ποιναῖσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι
κείμενον ἐν δαπέδοισιν, ὅτι τεὸς εὔχομαι εἶναι.
δὸς γυίοις μελέων σταθερὴν καὶ ἀπήμον' ὑγείην,
σαρκοτακῶν δ' ἀπέλαυνε πικρῶν ἀγελάσματα νούσων,
ναί, λίτομαι, βασίλεια, καὶ ἀμβροσίῃ σέο χειρὶ (45)
παῦσον ὅλην κακότητα μελαινάων ὀδυνάων.
δὸς βιότῳ πλώοντι γαληνιόωντας ἀήτας,
τέκνα, λέχος, κλέος, ὄλβον, ἐυφροσύνην ἐρατεινήν,
πειθώ, στωμυλίην φιλίης, νόον ἀγκυλομήτην,
κάρτος ἐπ' ἀντιβίοισι, προεδρίην ἐνὶ λαοῖς. (50)
κέκλυθι, κέκλυθ', ἄνασσα· πολύλλιστος δέ σ' ἱκάνω
χρειοῖ ἀναγκαίῃ· σὺ δὲ μείλιχον οὖας ὑπόσχες.

Ouve-me, prole do Porta-Égide Zeus, que da genitora
fonte irrompeu e de sua mais elevada linhagem:
coração viril, portadora do escudo, fortíssima de pai poderoso,
Palas Tritogênia lanceira de elmo áureo,
ouve! Acolhe o hino, senhora, com alegre coração, (5)
não deixes meu verbo a mercê dos ventos, vão,
tu, que do saber abriste os portais trilhados por Deuses,
e dos terrestres Gigantes domaste a raça combatente de Deuses;
tu, que do desejo de Hefesto ardoroso escapaste,
e de tua virgindade guardaste o freio de diamante; (10)
tu, que salvaste o cor não lacerado do senhor
nos vales do firmamento, quando Baco foi repartido
pelas mãos dos Titãs, e o ofertaste ao teu pai levando
para que novo por desígnios inefáveis do genitor
re-adolescesse do ventre de Sêmele ao redor do cosmo Dioniso; (15)
teu machado cortou na raiz a feroz cerviz das feras
das paixões de Hécate onividente, aquietaste seu nascimento;
tu, que tens amor pelas virtudes que fazem mortais despertarem;
tu, que nossa vida toda ornaste com muitas formas de arte,
uma demiurgia inteligível lançando em nossas almas; (20)
que recebeste por lote a Acrópole na alcantilada colina,
símbolo da altíssima grandeza, senhora, de tua linhagem:
tu, mãe dos livros, amaste esta terra nutriz,
do irmão do pai refreando o sagrado desejo;
um nome à cidade deste, o teu, e nobre espírito: (25)
lá, da luta famosa no alto sopé de uma montanha
como memorial para os pósteros fizeste brotar a oliveira,
quando, sobre os Cecrópios, com auxílio de Posídon,
avançou infinita agitada onda vinda do mar
com seus políssonos fluxos fustigando tudo. (30)
Ouve-me, tu que da face irradia pura luz;
Dá a mim, que vago sem rumo, abrigo próspero;
Dá à minha alma a pura luz de teus mitos,
sabedoria e amor; sopra em meu amor uma força
tal e tamanha que para longe dos vácuos da terra (35)
me empurre de volta ao Olimpo, à estância de teu pai.
E se na vida venceu-me um erro vil -
sei que, alhures assolado por muitos atos alheios,
não sacros, faltas cometi com tolo coração -,
sê propícia, doce conselheira salva-mortais, não me deixes (40)
ser presa e espólio de Punições arrepiantes,
quando eu jazer no solo. Professo: sou teu.
Dá aos meus membros saúde firme e sem dano;
afasta a horda das mordazes doenças que consomem a carne,
sim, suplico, rainha, e tu, com tua mão imortal, (45)
faz cessar todo o mal de dores negras.
Dá, à viagem de minha vida, navegar por mares tranquilos,
filhos, esposa, glória, fortuna, a amável felicidade,
persuasão, conversas entre amigos, mente arguciosa,
poder contra meus inimigos, lugar proeminente no povo. (50)
Ouve-me, ouve-me, soberana! Chego a ti com muitas preces
em fatal necessidade: tu, doce, dá-me ouvidos!

[Tradução: Rafael Brunhara]

terça-feira, maio 19, 2015

Hino à Lei (Nomos) (64)

Ἀθανάτων καλέω καὶ θνητῶν ἁγνὸν ἄνακτα,
οὐράνιον Νόμον, ἀστροθέτην, σφραγῖδα δικαίαν
πόντου τ' εἰναλίου καὶ γῆς, φύσεως τὸ βέβαιον
ἀκλινὲς ἀστασίαστον ἀεὶ τηροῦντα νόμοισιν, (5)
οἷσιν ἄνωθε φέρων μέγαν οὐρανὸν αὐτὸς ὁδεύει,
καὶ φθόνον † οὐ δίκαιον † ῥοίζου τρόπον ἐκτὸς ἐλαύνει·
ὃς καὶ θνητοῖσιν βιοτῆς τέλος ἐσθλὸν ἐγείρει·
αὐτὸς γὰρ μοῦνος ζώιων οἴακα κρατύνει
γνώμαις ὀρθοτάταισι συνών, ἀδιάστροφος αἰεί,
ὠγύγιος, πολύπειρος, ἀβλάπτως πᾶσι συνοικῶν (10)
τοῖς νομίμοις, ἀνόμοις δὲ φέρων κακότητα βαρεῖαν.
ἀλλά, μάκαρ, πάντιμε, φερόλβιε, πᾶσι ποθεινέ,
εὐμενὲς ἦτορ ἔχων μνήμην σέο πέμπε, φέριστε.

De mortais e imortais eu chamo o puro soberano,
Lei celeste a compor os astros, signo da justiça
no mar e na terra, a segurança da natureza,
inflexível e imperturbável, eterno vigilante das leis.
Em pessoa ele viaja ao vasto céu e traz-nos as leis,
e com elas, rugente, a inveja injusta para o além expede:
é ele que desperta o nobre fim da vida mortal,
ele mesmo que, só, conduz o leme dos viventes;
companheiro em retos pensamentos, eterno inexorável,
prístino e muito experienciado; convivendo sem dano
com homens de lei, levando pesada degraça aos sem lei.
Vem, venturoso de todas as honras,traz felicidade desejada por todos,
com benfazejo peito envia-nos a lembrança de ti, ó poderoso!

[Tradução de Rafael Brunhara]

sábado, maio 09, 2015

Quinto de Esmirna: "Sequência dos Poemas Homéricos" Canto I, v.1-17

Εὖθ' ὑπὸ Πηλείωνι δάμη θεοείκελος Ἕκτωρ
καί ἑ πυρὴ κατέδαψε καὶ ὀστέα γαῖα κεκεύθει,
δὴ τότε Τρῶες ἔμιμνον ἀνὰ Πριάμοιο πόληα
δειδιότες μένος ἠὺ θρασύφρονος Αἰακίδαο·
ἠύτ' ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος
ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι, ἀλλὰ φέβονται
ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά·
ὣς οἳ ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριμον ἄνδρα,
μνησάμενοι προτέρων ὁπόσων ἀπὸ θυμὸν ἴαψε
θύων Ἰδαίοιο περὶ προχοῇσι Σκαμάνδρου,
ἠδ' <ὁπ>όσους φεύγοντας ὑπὸ μέγα τεῖχος ὄλεσσεν,
Ἕκτορά θ' ὡς ἐδάμασσε καὶ ἀμφείρυσσε πόληι,
ἄλλους θ' οὓς ἐδάιξε δι' ἀκαμάτοιο θαλάσσης,
ὁππότε δὴ τὰ πρῶτα φέρεν Τρώεσσιν ὄλεθρον.
Τῶν οἵ γε μνησθέντες ἀνὰ πτολίεθρον ἔμιμνον·
ἀμφὶ δ' ἄρά σφισι πένθος ἀνιηρὸν πεπότητο
ὡς ἤδη στονόεντι καταιθομένης πυρὶ Τροίης.


Quando o Pelida abateu o deiforme Heitor,
e a pira o consumiu e seus ossos a terra velou,
Os troianos permaneciam na cidade priâmea,
estarrecidos com o vigor do animoso Eácida.
qual reses no silvado um sevo leão
não querem deparar, mas apavoram-se
em tropel encolhidos na mata densa,
assim na cidadela abrigaram-se do estrênuo varão,
a lembrar de quantos ele antes arrojou o ânimo,
quando investia às margens do Idense Escamandro
e dos tantos que matou sob a alta muralha enquanto fugiam;
De como abateu Heitor e o arrastou ao redor da cidade,
De como trucidou outros pelo mar infatigável,
Quando primeiro trouxe aos troianos a ruína.
Disso cientes, na cidadela mantinham-se.
Mas em torno deles pairava uma aflita dor,
Como se Troia já ardesse na plangente chama.

[Tradução: Rafael Brunhara]

segunda-feira, maio 04, 2015

Hino Órfico 63: Retidão [Dikaiosýne]


Δικαιοσύνης, θυμίαμα λίβανον.

Ὦ θνητοῖσι δικαιοτάτη, πολύολβε, ποθεινή,
ἐξ ἰσότητος ἀεὶ θνητοῖς χαίρουσα δικαίοις,
πάντιμ', ὀλβιόμοιρε, Δικαιοσύνη μεγαλαυχής,
ἣ καθαραῖς γνώμαις<ιν> ἀεὶ τὰ δέοντα βραβεύεις,
ἄθραυστος τὸ συνειδὸς ἀεί· θραύεις γὰρ ἅπαντας,
ὅσσοι μὴ τὸ σὸν ἦλθον ὑπὸ ζυγόν, † ἀλλ' ὑπὲρ αὐτοῦ †
πλάστιγξι βριαραῖσι παρεγκλίναντες ἀπλήστως·
ἀστασίαστε, φίλη πάντων, φιλόκωμ', ἐρατεινή,
εἰρήνηι χαίρουσα, βίον ζηλοῦσα βέβαιον·
αἰεὶ γὰρ τὸ πλέον στυγέεις, ἰσότητι δὲ χαίρεις·
ἐν σοὶ γὰρ σοφίη ἀρετῆς τέλος ἐσθλὸν ἱκάνει.
κλῦθι, θεά, κακίην θνητῶν θραύουσα δικαίως,
ὡς ἂν ἰσορροπίαισιν ἀεὶ βίος ἐσθλὸς ὁδεύοι
θνητῶν ἀνθρώπων, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι,
καὶ ζώιων πάντων, ὁπόσ' ἐν κόλποισι τιθηνεῖ
γαῖα θεὰ μήτηρ καὶ πόντιος εἰνάλιος Ζεύς.

Da Retidão*, Fumigação: Olíbano

Ó mais justa para os mortais, desejada e multiafortunada,
equânime sempre a se alegrar com os justos mortais,
Por todos honrada, rica e retumbante Retidão,
com puro pensar sempre arbitras o devido,
indestrutível consciência sempre: destróis todos
que não se submetem a teu jugo,  † mas contra ele †
por ganância inclinam os potentes pratos da balança;
linda e imperturbável amante das festas, amada por todos;
te alegras na paz, zelosa da vida segura;
abominas a ganância, te alegras na equidade:
em ti a ciência da virtude alcança bom termo.
Ouve, Deusa, com justiça destrói a maldade dos mortais,
para que na trilha do equilíbrio sempre viaje a boa vida
dos homens mortais que comem o fruto da terra
e de todos os seres que se nutrem no seio
da Terra, a Deusa Mãe, [Gaia], e do Zeus das águas do mar.

[Tradução: Rafael Brunhara]


* Optou-se traduzir Δικαιοσύνη (Dikaiosýne) por Retidão. Embora "Justiça" também seja uma tradução de todo possível, optou-se por "Retidão" para diferenciá-la de Δίκη do hino anterior. Além disso, Δικαιοσύνη veicula mais a ideia do conceito abstrato de justiça, do sentimento e das ações vinculados a ela. 

domingo, maio 03, 2015

Hino Órfico 62: Justiça [Díke]

<Δίκης>, θυμίαμα λίβανον.

Ὄμμα Δίκης μέλπω πανδερκέος, ἀγλαομόρφου,
ἣ καὶ Ζηνὸς ἄνακτος ἐπὶ θρόνον ἱερὸν ἵζει
οὐρανόθεν καθορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων,
τοῖς ἀδίκοις τιμωρὸς ἐπιβρίθουσα δικαία,
ἐξ ἰσότητος ἀληθείαι συνάγουσ' ἀνόμοια·
πάντα γάρ, ὅσσα κακαῖς γνώμαις θνητοῖσιν ὀχεῖται
δύσκριτα, βουλομένοις τὸ πλέον βουλαῖς ἀδίκοισι,
μούνη ἐπεμβαίνουσα δίκην ἀδίκοις ἐπεγείρεις·
ἐχθρὰ τῶν ἀδίκων, εὔφρων δὲ σύνεσσι δικαίοις.
ἀλλά, θεά, μόλ' ἐπὶ γνώμαις ἐσθλαῖσι δικαία,
ὡς ἂν ἀεὶ βιοτῆς τὸ πεπρωμένον ἦμαρ ἐπέλθοι.

Da Justiça, Fumigação: Olíbano

Ao Olho da Justiça eu canto e danço, onividente esplêndida forma,
que se senta no sagrado trono do soberano Zeus
e do céu contempla a vida das muitas tribos mortais;
vingador contra injustos extravasando justiça,
equânime fazendo a verdade confrontar os dissídios.
Tudo quanto em maus juízos, difícil de julgar, acorre
aos mortais com iníquos desígnios desejosos de mais,
tu, apenas tu, calcas aos pés e a justiça despertas:
Tu és inimiga de injustos e benévola amparas os justos.
Eia, Deusa, vem, com justiça, pelos nobres pensamentos
sempre, até que me chegue a hora fatal da morte.

[Tradução: Rafael Brunhara]

sábado, maio 02, 2015

Hino à Nêmesis (61)

Ὦ Νέμεσι, κλήιζω σε, θεά, βασίλεια μεγίστη,
πανδερκής, ἐσορῶσα βίον θνητῶν πολυφύλων·
ἀιδία, πολύσεμνε, μόνη χαίρουσα δικαίοις,
ἀλλάσσουσα λόγον πολυποίκιλον, ἄστατον αἰεί,
ἣν πάντες δεδίασι βροτοὶ ζυγὸν αὐχένι θέντες·
σοὶ γὰρ ἀεὶ γνώμη πάντων μέλει, οὐδέ σε λήθει
ψυχὴ ὑπερφρονέουσα λόγων ἀδιακρίτωι ὁρμῆι.
πάντ' ἐσορᾶις καὶ πάντ' ἐπακούεις, {καὶ} πάντα βραβεύεις·
ἐν σοὶ δ' εἰσὶ δίκαι θνητῶν, πανυπέρτατε δαῖμον.
ἐλθέ, μάκαιρ', ἁγνή, μύσταις ἐπιτάρροθος αἰεί·
δὸς δ' ἀγαθὴν διάνοιαν ἔχειν, παύουσα πανεχθεῖς
γνώμας οὐχ ὁσίας, πανυπέρφρονας, ἀλλοπροσάλλας.

Ó Nêmesis, celebro-te, grande Deusa e rainha,
onividente a contemplar a vida das muitas tribos mortais,
multi-insigne perpétua, só tu te agradas com os justos
e transformas as palavras instáveis, multicambiantes, sempre;
os mortais,com o jugo no pescoço, têm medo de ti:
cuidas do pensar de todos e não deixas passar
a alma irrefletida que despreza tuas palavras.
Tudo contemplas, tudo auscultas, tudo arbitras:
em ti está a justiça dos mortais, supremo nume!
Vem, venturosa, pura e eterna defensora dos iniciados,
concede-nos nobres propósitos, cessa os mais hostis
pensamentos - impiedosos, soberbos e inconstantes.

[Tradução: Rafael Brunhara]Hino Órfico 60: Graças [Khárites]

<Χαρίτων>, θυμίαμα στύρακα.


Κλῦτέ μοι, ὦ Χάριτες μεγαλώνυμοι, ἀγλαότιμοι,
θυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνομίης βαθυκόλπου,
Ἀγλαΐη Θαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε,
χαρμοσύνης γενέτειραι, ἐράσμιαι, εὔφρονες, ἁγναί,
αἰολόμορφοι, ἀειθαλέες, θνητοῖσι ποθειναί·
εὐκταῖαι, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ἱμερόεσσαι·
ἔλθοιτ' ὀλβοδότειραι, ἀεὶ μύσταισι προσηνεῖς.

Das Graças, fumigação: estoraque

Ouvi-me, Graças de magno nome e esplêndidas honras,
filhas de Zeus e de Eunomia de amplo seio,
Esplendente [Aglaie], Festa [Thalíe] e Agradábil[Euphrosýne] riquíssima,
mães da alegria, amáveis, benévolas, puras,
mutantes formas sempre viçosas, desejo dos mortais:
muito ansiadas no volver das estações, desejável face em flor,
Peço, vinde aos mistérios, doadoras da fortuna, suaves sempre.

Tradução: Rafael Brunhara

Hino Órfico 59: Moiras [Partes/Destinos]


<Μοιρῶν>, θυμίαμα ἀρώματα.

Μοῖραι ἀπειρέσιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης,
κλῦτέ μου εὐχομένου, πολυώνυμοι, αἵτ' ἐπὶ λίμνης
οὐρανίας, ἵνα λευκὸν ὕδωρ νυχίας ὑπὸ θέρμης
ῥήγνυται ἐν σκιερῶι λιπαρῶι μυχῶι εὐλίθου ἄντρου,
ναίουσαι πεπότησθε βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν· (5)
ἔνθεν ἐπὶ βρότεον δόκιμον γένος ἐλπίδι κοῦφον
στείχετε πορφυρέηισι καλυψάμεναι ὀθόνηισι
μορσίμωι ἐν πεδίωι, ὅθι πάγγεον ἅρμα διώκει
δόξα δίκης παρὰ τέρμα καὶ ἐλπίδος ἠδὲ μεριμνῶν
καὶ νόμου ὠγυγίου καὶ ἀπείρονος εὐνόμου ἀρχῆς·(10)
Μοῖρα γὰρ ἐν βιότωι καθορᾶι μόνη, οὐδέ τις ἄλλος
ἀθανάτων, οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου,
καὶ Διὸς ὄμμα τέλειον· ἐπεί γ' ὅσα γίγνεται ἡμῖν,
Μοῖρά τε καὶ Διὸς οἶδε νόος διὰ παντὸς ἅπαντα.
ἀλλά μοι εὐκταῖαι, μαλακόφρονες, ἠπιόθυμοι, (15)
Ἄτροπε καὶ Λάχεσι, Κλωθώ, μόλετ', εὐπατέρειαι,
ἀέριοι, ἀφανεῖς, ἀμετάτροποι, αἰὲν ἀτειρεῖς,
παντοδότειραι, ἀφαιρέτιδες, θνητοῖσιν ἀνάγκη·
Μοῖραι, ἀκούσατ' ἐμῶν ὁσίων λοιβῶν τε καὶ εὐχῶν,
ἐρχόμεναι μύσταις λυσιπήμονες εὔφρονι βουλῆι. (20)
{Μοιράων τέλος ἔλλαβ' ἀοιδή, ἣν ὕφαν' Ὀρφεύς}Fumigação: Ervas Aromáticas

Moiras infinitas, prole amável da Noite Negra,
ouvi as minhas preces, Deusas de muitos nomes que habitais
um lago no céu, onde a noite tépida faz irromper a água branca
no mais profundo de uma rochosa gruta, a brilhar nas trevas*.
Daí revoais para a terra infinita dos mortais, (5)
a raça humana tão nobre quanto vã nas esperanças
marchando encobertas em rubros véus pelo
vale da morte, por onde a Glória vos guia o carro enorme
como a terra, para além da justiça, da esperança e das ânsias,
para além da lei primeva e do infinito poder de ordem. (10)
Só a Moira vê a vida por completo, e nenhum outro
imortal que tem a cabeça do nevoento Olimpo,
e o olho perfeito de Zeus. O que nos ocorre,
tanto a Moira quanto a mente de Zeus tudo sabem totalmente.
Eia, vinde a mim em oração, suaves no espírito, gentis no coração! (15)
Inflexível [Átropos] e Distributriz [Láquesis], Fiandeira [Kloto], filhas de bom pai!
aéreas invisíveis, inalteráveis e para sempre indestrutíveis,
doadoras de tudo, arrebatadoras de tudo, inevitáveis aos mortais!
Moiras, ouvi meus votos e libações, vinde aos mistérios
sendo alívio das dores, com benévolos desígnios.(20)

{Chegou ao fim a Canção das Moiras, que Orfeu compôs}


Trad. Rafael Brunhara

* A referência ao lago no céu é obscura. Segundo Lorente (Vida de Pitágoras, Argonáuticas Órficas, Himnos Órficos, Madrid: Gredos, 1987) poderia ser uma referência vaga e imprecisa à Via Láctea. 

sexta-feira, maio 01, 2015

Hino Órfico 58: Amor [Eros]

Ἔρωτος, θυμίαμα ἀρώματα.


Κικλήσκω μέγαν, ἁγνόν, ἐράσμιον, ἡδὺν Ἔρωτα,
τοξαλκῆ, πτερόεντα, πυρίδρομον, εὔδρομον ὁρμῆι,
συμπαίζοντα θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις,
εὐπάλαμον, διφυῆ, πάντων κληῖδας ἔχοντα,
αἰθέρος οὐρανίου, πόντου, χθονός, ἠδ' ὅσα θνητοῖς
πνεύματα παντογένεθλα θεὰ βόσκει χλοόκαρπος,
ἠδ' ὅσα Τάρταρος εὐρὺς ἔχει πόντος· θ' ἁλίδουπος·
μοῦνος γὰρ τούτων πάντων οἴηκα κρατύνεις.
ἀλλά, μάκαρ, καθαραῖς γνώμαις μύσταισι συνέρχου,
φαύλους δ' ἐκτοπίους θ' ὁρμὰς ἀπὸ τῶνδ' ἀπόπεμπε.

Do Amor [Eros]. Fumigação: ervas aromáticas

Invoco o grande, puro, amável doce Amor [Eros],
poderoso no arco, alado, correndo como fogo em teu bom impulso,
brincando com Deuses e homens mortais;
inventivo, biforme, que detém as chaves de tudo:
do etéreo céu, do mar, da terra; és o Deus do sopro
de toda a vida, que a Deusa dos verdes frutos nutre;
és Deus de tudo que há no Tártaro vasto e do que no salso mar ressoa:
És tu, apenas tu, que imperas sobre tudo.
Vamos, venturoso! Une-te com puro pensar aos teus iniciados,
afasta dos teus servos impulsos baixos e absurdos.

[Tradução:Rafael Brunhara]