sábado, abril 19, 2014

Hino Órfico 40: Deméter de Elêusis

[Δήμητρος Ἐλευσινίας], θυμίαμα στύρακα.

Δηώ, παμμήτειρα θεά, πολυώνυμε δαῖμον,
σεμνὴ Δήμητερ, κουροτρόφε, ὀλβιοδῶτι,
πλουτοδότειρα θεά, σταχυοτρόφε, παντοδότειρα,
εἰρήνηι χαίρουσα καὶ ἐργασίαις πολυμόχθοις,
σπερμεία, σωρῖτι, ἀλωαία, χλοόκαρπε, (5)
ἣ ναίεις ἁγνοῖσιν Ἐλευσῖνος γυάλοισιν,
ἱμερόεσσ', ἐρατή, θνητῶν θρέπτειρα προπάντων,
ἡ πρώτη ζεύξασα βοῶν ἀροτῆρα τένοντα
καὶ βίον ἱμερόεντα βροτοῖς πολύολβον ἀνεῖσα,
αὐξιθαλής, Βρομίοιο συνέστιος, ἀγλαότιμος, (10)
λαμπαδόεσσ', ἁγνή, δρεπάνοις χαίρουσα θερείοις·
σὺ χθονία, σὺ δὲ φαινομένη, σὺ δε πᾶσι προσηνής·
εὔτεκνε, παιδοφίλη, σεμνή, κουροτρόφε κούρα,
ἅρμα δρακοντείοισιν ὑποζεύξασα χαλινοῖς
ἐγκυκλίοις δίναις περὶ σὸν θρόνον εὐάζουσα, (15)
μουνογενής, πολύτεκνε θεά, πολυπότνια θνητοῖς,
ἧς πολλαὶ μορφαί, πολυάνθεμοι, ἱεροθαλεῖς.
ἐλθέ, μάκαιρ', ἁγνή, καρποῖς βρίθουσα θερείοις,
εἰρήνην κατάγουσα καὶ εὐνομίην ἐρατεινὴν
καὶ πλοῦτον πολύολβον, ὁμοῦ δ' ὑγίειαν ἄνασσαν. (20)

[De Deméter de Elêusis], fumigação: estoraque

Deo, Deusa mãe de todos, nume de muitos nomes,
Deméter insigne, nutriz de jovens, doadora de fortuna,
Deusa doadora de riqueza,nutriz de cereais, doadora de tudo;
que se agrada com a paz e com trabalhos muito laboriosos,
semeadora a colher e debulhar os grãos, Deusa dos verdes frutos,
 que  habitas os puros vales de Elêusis, és desejada
e amada, o sustento de todos os mortais sem exceção;
foste a primeira a atrelar a cerviz de bois ao arado
enviando aos mortais uma vida feliz e multiafortunada;
Vicejante companheira de Brômio, de esplêndidas honras, (10)
Luminar, pura, te comprazes nas ceifas estivais,
tu és terrestre, tu és luzente, tu és gentil para todos;
de boa prole, insigne amiga das crianças, jovem nutriz de jovens,
que atrelaste teu carro impondo rédeas em dragões,
em cíclicos turbilhões a bradar evoés em torno ao teu trono,  (15)
 unigênita, Deusa muito fecunda, muito augusta entre os mortais,
que tem muitas formas, multiflóreas, em sagrado viço!
Vem, venturosa pura, abundante em frutos estivais,
trazendo a paz, a amável equidade
a riqueza multiafortunada e também saúde soberana. (20)

Tradução: Rafael Brunhara

sexta-feira, abril 18, 2014

Antologia Palatina, 9. 385: Estéfano Gramático - Conteúdo da Ilíada a cada canto.

Ἄλφα λιτὰς Χρύσου, λοιμὸν στρατοῦ, ἔχθος ἀνάκτων,
Βῆτα δ' ὄνειρον ἔχει, ἀγορὴν καὶ νῆας ἀριθμεῖ.
Γάμμα δ' ἄρ' ἀμφ' Ἑλένης οἴοις μόθος ἐστὶν ἀκοίταις.
Δέλτα θεῶν ἀγορή, ὅρκων χύσις, ἄρεος ἀρχή.
Εἶ, βάλλει Κυθέρειαν Ἄρηά τε Τυδέος υἱός· (5)
Ζῆτα δ' ἄρ' Ἀνδρομάχης καὶ Ἕκτορός ἐστ' ὀαριστύς.
Ἦτ', Αἴας πολέμιζε μόνῳ μόνος Ἕκτορι δίῳ.
Θῆτα, θεῶν ἀγορή, Τρώων κράτος, Ἕκτορος εὖχος·
ἐξεσίη δ' Ἀχιλῆος ἀπειθέος ἐστὶν Ἰῶτα.
Κάππα δ' ἄρ', ἀμφοτέρων σκοπιαζέμεν ἤλυθον ἄνδρες. (10)
Λάμβδα δ', ἀριστῆας Δαναῶν βάλον Ἕκτορος ἄνδρες.
Μῦ, Τρώων παλάμῃσι κατήριπε τεῖχος Ἀχαιῶν.
Νῦ δέ, Ποσειδάων Δαναοῖς κράτος ὤπασε λάθρῃ.
Ξῖ, Κρονίδην λεχέεσσι σὺν ὕπνῳ τ' ἤπαφεν Ἥρη.
Οὖ, Κρονίδης κεχόλωτο Ποσειδάωνι καὶ Ἥρῃ. (15)
Πῖ, Πάτροκλον ἔπεφνεν ἀρήιον Ἕκτορος αἰχμή.
Ῥῶ, Δαναοὶ Τρῶές τε νέκυν πέρι χεῖρας ἔμισγον.
Σῖγμα, Θέτις Ἀχιλῆι παρ' Ἡφαίστου φέρεν ὅπλα·
Ταῦ δ', ἀπέληγε χόλοιο καὶ ἔκθορε δῖος Ἀχιλλεύς.
Ὗ, μακάρων ἔρις ὦρτο, φέρει δ' ἐπὶ κάρτος Ἀχαιοῖς. (20)
Φῖ, κρατερῶς κατὰ χεύματ' ἐδάμνατο Τρῶας Ἀχιλλεύς.
Χῖ δ' ἄρα, τρὶς περὶ τεῖχος ἄγων κτάνεν Ἕκτορ' Ἀχιλλεύς.
Ψῖ, Δαναοῖσιν ἀγῶνα διδοὺς ἐτέλεσσεν Ἀχιλλεύς.
Ὦ, Πριάμῳ νέκυν υἷα λαβὼν γέρα δῶκεν Ἀχιλλεύς.

Alfa, as súplicas de Crises, a peste do exército, a querela dos soberanos;
Beta contém o sonho, a assembleia, a contagem dos navios.
Gama é o combate singular por Helena entre os maridos.
Delta, a assembleia dos Deuses, a quebra das juras, o início da guerra.
Epsilon,  fere Afrodite e Ares o filho de Tideu.
Zeta, a conversa amável entre Andrômaca e Heitor.
Eta, Ájax sozinho luta contra o divino Heitor sozinho.
Théta, assembleia dos Deuses, a vitória dos troianos, vanglória de Heitor.
A embaixada ao inflexível Aquiles está em Iota. 
Kappa,  guerreiros de ambos os lados vão para espionar.
Lambda, os guerreiros de Heitor ferem os melhores dos Dânaos.
Mu, a muralha dos aqueus cai pelas mãos dos troianos.
Nu, Posídon confere vitória aos Dânaos em segredo.
Ksi, Hera engana Zeus com o leito e o sono.
Ômicron, Zeus se enfurece com Posídon e Hera.
Pi, A lança de Heitor mata o guerreiro Pátroclo.
Rô, Dânaos e Troianos se misturam na luta pelo corpo.
Sigma, Tétis leva as armas de Hefesto para Aquiles.
Tau, desiste da cólera o divino Aquiles, e ataca.
Ípsilon, Entre os venturosos faz-se a discórdia, mas traz a vitória aos Aqueus.
Phi, Aquiles às margens do rio fortemente subjuga os troianos.
Khi, E então, Aquiles mata Heitor, guiando pela muralha três vezes.
Psi, Aquiles realiza jogos,  que dedica aos Dânaos.
Ômega, Aquiles, depois de ganhar presentes, dá a Príamo o cadáver de seu filho.

Tradução: Rafael Brunhara


quinta-feira, abril 03, 2014

Antologia 9.368 (Juliano) - "Sobre a Cerveja"

Τίς, πόθεν εἶς, Διόνυσε; μὰ γὰρ τὸν ἀληθέα Βάκχον,
οὔ σ' ἐπιγιγνώσκω, τὸν Διὸς οἶδα μόνον·
κεῖνος νέκταρ ὄδωδε, σὺ δὲ τράγου. ἦ ῥά σε Κελτοὶ
τῇ πενίῃ βοτρύων τεῦξαν ἀπ' ἀσταχύων·
τῷ σε χρὴ καλέειν Δημήτριον, οὐ Διόνυσον, (5)
πυρογενῆ μᾶλλον καὶ Βρόμον, οὐ Βρόμιον.

Quem és, Dioniso? De onde? Pelo verdadeiro Baco!
Não te reconheço. Só sei do filho de Zeus.
Ele cheira a néctar; tu, a bode. Sim, os Celtas,
pobres de uvas, fizeram-te dos cereais...
Então, deves se chamar Demétrio, não Dioniso, (5)
antes nascido do trigo que do fogo*, e "Bromo"**, não mais Brômio.

Tradução: Rafael Brunhara

* antes nascido do trigo que do fogo" no original,  jogo de palavras entre πῠρογενής ("nascido do fogo"), epíteto do deus do vinho, e πῡρογενής,"nascido do trigo".
** "Bromo": do grego "Βρόμον", "cereal", "aveia".

quarta-feira, abril 02, 2014

Hino Órfico 39: Coribante

<Κορύβαντος>, θυμίαμα λίβανον.

Κικλήσκω χθονὸς ἀενάου βασιλῆα μέγιστον,
Κύρβαντ' ὀλβιόμοιρον, Ἀρήιον, ἀπροσόρατον,
νυκτερινὸν Κουρῆτα, φόβων ἀποπαύστορα δεινῶν,
φαντασιῶν ἐπαρωγόν, ἐρημοπλάνον Κορύβαντα,
αἰολόμορφον ἄνακτα, θεὸν διφυῆ, πολύμορφον,(5)
φοίνιον, αἱμαχθέντα κασιγνήτων ὑπὸ δισσῶν,
Δηοῦς ὃς γνώμαισιν ἐνήλλαξας δέμας ἁγνόν,
θηρότυπον θέμενος μορφὴν δνοφεροῖο δράκοντος·
κλῦθι, μάκαρ, φωνῶν, χαλεπὴν δ' ἀποπέμπεο μῆνιν,
παύων φαντασίας, ψυχῆς ἐκπλήκτου ἀνάγκας. (10)

[Do Coribante], Fumigação: Olíbano

Invoco da eterna terra o rei maior,
Cirbante rico, guerreiro vetado ao olhar,
noturno Curete,exterminador de temores terríveis,
auxiliador das fantasias, Coribante que vaga sozinho,
soberano de mutante forma, Deus de duas naturezas e multiforme, (5),
sanguinário manchado pelo sangue de seus dois irmãos,
que por veredito de Deméter mudou o seu corpo puro,
e assumiu a forma bestial de um tenebroso dragão:
Ouve, venturoso, nossas vozes: afasta a dura ira,
Põe fim à fantasia da alma, ao pânico, à necessidade. (10)

[Tradução: Rafael Brunhara]

Antologia Palatina 9.489 (Paladas de Alexandria)

Γραμματικοῦ θυγάτηρ ἔτεκεν φιλότητι μιγεῖσα
παιδίον ἀρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερον.

A filha do professor de gramática gerou unida em amor
prole do gênero masculino, feminino e neutro.

(Tradução: Rafael Brunhara)

Hino Órfico 38: Curetes


<Κουρήτων>, θυμίαμα λίβανον.

Χαλκόκροτοι Κουρῆτες, Ἀρήια τεύχε' ἔχοντες,
οὐράνιοι χθόνιοί τε καὶ εἰνάλιοι, πολύολβοι,
ζωιογόνοι πνοιαί, κόσμου σωτῆρες ἀγαυοί,
οἵτε Σαμοθράικην, ἱερὴν χθόνα, ναιετάοντες
κινδύνους θνητῶν ἀπερύκετε ποντοπλανήτων·(5)
ὑμεῖς καὶ τελετὴν πρῶτοι μερόπεσσιν ἔθεσθε,
ἀθάνατοι Κουρῆτες, Ἀρήια τεύχε' ἔχοντες·
νωμᾶτ' Ὠκεανόν, νωμᾶθ' ἅλα δένδρεά θ' αὕτως·
ἐρχόμενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς,
μαρμαίροντες ὅπλοις· πτήσσουσι δὲ θῆρες ἅπαντες (10)
ὁρμώντων, θόρυβος δὲ βοή τ' εἰς οὐρανὸν ἵκει
εἱλιγμοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει
ἐρχομένων· τότε δή ῥα καὶ ἄνθεα πάντα τέθηλε.
δαίμονες ἀθάνατοι, τροφέες καὶ αὖτ' ὀλετῆρες,
ἡνίκ' ἂν ὁρμαίνητε χολούμενοι ἀνθρώποισιν (15)
ὀλλύντες βίοτον καὶ κτήματα ἠδὲ καὶ αὐτοὺς
† πιμπλάντες, στοναχεῖ δὲ μέγας πόντος βαθυδίνης,
δένδρη δ' ὑψικάρην' ἐκ ῥιζῶν ἐς χθόνα πίπτει,
ἠχὼ δ' οὐρανία κελαδεῖ ῥοιζήμασι φύλλων.
Κουρῆτες Κορύβαντες, ἀνάκτορες εὐδύνατοί τε (20)
ἐν Σαμοθράικηι ἄνακτες, ὁμοῦ <δὲ> Διόσκοροι αὐτοί,
πνοιαὶ ἀέναοι, ψυχοτρόφοι, ἀεροειδεῖς,
οἵτε καὶ οὐράνιοι δίδυμοι κλήιζεσθ' ἐν Ὀλύμπωι,
εὔπνοοι, εὔδιοι, σωτήριοι ἠδὲ προσηνεῖς,
ὡροτρόφοι, φερέκαρποι ἐπιπνείοιτε ἄνακτες. (25)

[Dos Curetes], fumigação: Olíbano

Curetes de brônzeo clangor, com armaduras de guerra,
celestes, terrestres e marinhos, multiafortonados,
sopros vivificantes, nobres salvadores do cosmo,
habitantes da Samotrácia, solo sagrado,
que afastais os perigos dos mortais que vagam no mar: (5)
vós fostes os primeiros a instituir o ritual entre os homens,
Curetes imortais com armaduras de guerra!
Ocupais o Oceano e por igual o salso mar e as florestas;
ao chegar na terra com leves pés ressoais,
cintilantes nas armas: as feras todas se encolhem (10)
dos vossos ataques; tumulto e clamor atingem o céu
e o pó em vossos pés volteia e voa às nuvens:
nesse momento todas as flores estão em seu viço.
Numes imortais nutridores e igualmente destrutivos,
sempre que atacais coléricos a humanidade, (15)
destruindo as vidas, as posses e os seres,
... plenos; o vasto mar de fundos remoinhos geme,
e a alta árvore, arrancada, tomba ao solo:
eco celeste chia silvante de suas folhas.
Curetes Coribantes, soberanos bem poderosos, (20)
senhores da Samotrácia, os Dióscuros em pessoa,
sopro eterno nutrindo almas, aeriformes,
sois chamados no Olimpo de gêmeos celestes;
senhores dos ventos bons, serenos, salvadores e suaves,
frutíferos que nutrem as estações, peço: soprai-os sobre nós. (25)

[Tradução: Rafael Brunhara]